Ly Uống Nước Hình Lu

250.000 VND

lu gốm nắn tay

Sản xuất: Yên Lam Gốm, Việt Nam

Chất liệu: Gốm nung lò củi, nhiệt độ từ 1245 độ C
Kích Thước Sảm Phẩm: chiều cao 13 x đường kính bụng 13 x đường kính miệng 8cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ly Uống Nước Hình Lu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ly Uống Nước Hình Lu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *