Bình bông nhỏ để bàn gốm nắn tay

280.000 VND

H: 12 cm D: 7.5 cm

Sản xuất, thiết kế: Yên Lam Gốm, Việt Nam

Chất liệu: gốm nung trên 1250 độ

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bình bông nhỏ để bàn gốm nắn tay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bình bông nhỏ để bàn gốm nắn tay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *