Bộ trà gốm nắn tay sáng tác một bản

1.800.000 VND

Bộ trà được nắn tay thủ công, sáng tác một bản, nung ở nhiệt độ 1.200 độ c. Bộ có 1 bình 6 ly.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ trà gốm nắn tay sáng tác một bản”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ trà gốm nắn tay sáng tác một bản”

Your email address will not be published. Required fields are marked *