Bộ trà gốm nắn tay bộ 1 bình 4 ly 1 chén tống

1.700.000 VND

Bộ trà được nắn tay thủ công, sáng tác một bản, nung ở nhiệt độ 1.200 độ c. Bộ có 1 bình 4 ly 1 chén tống.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ trà gốm nắn tay bộ 1 bình 4 ly 1 chén tống”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ trà gốm nắn tay bộ 1 bình 4 ly 1 chén tống”

Your email address will not be published. Required fields are marked *