Bếp xông thảo mộc gốm nắn tay chú ếch

750.000 VND

Description

 

bếp xông thảo mộc

Bếp xông thảo mộc được nắn tay một phiên bản, sáng tác từ niềm yêu mến thiên nhiên, cỏ cây muôn loài. Bếp là chất liệu gốm nung cao độ. Ở lần sử dụng đầu tiên, lửa trực tiếp từ nến đặt phía trong lòng bếp có thể sẽ tạo nên vết nứt cỡ sợi tóc trên gốm, hiện tượng này sẽ không lập lại những lần sau và bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng bếp.

bếp xông thảo mộc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bếp xông thảo mộc gốm nắn tay chú ếch”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Description

 

bếp xông thảo mộc

Bếp xông thảo mộc được nắn tay một phiên bản, sáng tác từ niềm yêu mến thiên nhiên, cỏ cây muôn loài. Bếp là chất liệu gốm nung cao độ. Ở lần sử dụng đầu tiên, lửa trực tiếp từ nến đặt phía trong lòng bếp có thể sẽ tạo nên vết nứt cỡ sợi tóc trên gốm, hiện tượng này sẽ không lập lại những lần sau và bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng bếp.

bếp xông thảo mộc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bếp xông thảo mộc gốm nắn tay chú ếch”

Your email address will not be published. Required fields are marked *