Lọ Hoa Ống Dù Khắc Lộng GVT

875.000 VND

H: 25 cm D: 17 cm

Bình hoa làm tay trên bàn xoay

Bình khắc lộng cắm hoa trang trí

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lọ Hoa Ống Dù Khắc Lộng GVT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lọ Hoa Ống Dù Khắc Lộng GVT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *