Lọ Hoa Dáng Bình Trà Men Chảy GVT

750.000 VND

H: 20 cm D: 18 cm L: 27 cm

Bình hoa làm tay trên bàn xoay

Dáng bình trà cắm hoa, trang trí

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lọ Hoa Dáng Bình Trà Men Chảy GVT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lọ Hoa Dáng Bình Trà Men Chảy GVT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *