Đĩa Vuông Lam Hoa

210.000 VND

H: 3 cm L: 20 cm

Đĩa vuông gốm vẽ hoa

Đĩa gốm bàn ăn, đĩa trang trí

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa Vuông Lam Hoa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa Vuông Lam Hoa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *